Top 30 Love Shayari in Marathi and Images

Last modified
Top 30 Love Shayari in Marathi and Images

Love Shayari in Marathi: We have a new collection of Love Shayari in Marathi which is a beautiful expression of romantic feelings and emotions showed through poetic style in the Marathi language. Love Shayari in Marathi captures the essence of love in a profound and poetic manner. These shayaris reflect the intensity of emotions experienced in romantic relationships.

Love Shayari in Marathi

तू आहेस तसंच, मला अधिक पास, तुझ्याच्या प्रेमामध्ये, भरलं माझं वास। तुझ्या आवाजाचं, सुर स्वर मनात गातं, तुझ्या प्रेमामध्ये, माझं जीवन साजतं।

तू आहेस माझ्यात, सुखाचं आणि दुःखाचं, तुझ्याशी जगायला, झालं मला भाग्याचं। तुझ्या प्रेमात, माझं हृदय भरून जातं, तुझ्या प्रेमामध्ये, माझं जीवन सुखाचं भरतं।

तुझ्याशी भेटताना, झालं मला नातं अत्यंत खास, तुझ्याशी राहताना, झालं मला सर्व काही सांगावंस। तुझ्या प्रेमामध्ये, माझं आनंद अधिक होतं, तू आहेस असं, माझं प्रेम सर्वांत निरोप होतं।

Love Shayari in Marathi

तुझ्याशी जगायला, होतं मला आनंद अधिक, तुझ्या प्रेमात, झालं मला सर्वांत संतोष साधिक। तुझ्या लावण्यात, झालं मला जीवन सुंदर, तुझ्या प्रेमात, माझं हृदय नित्य उल्हासीत विहंग।

तू आहेस तसंच, मला अधिक पास, तुझ्या प्रेमात, मन भरलं सर्व काही आणि आस। तुझ्याबिना माझं, निरोप होतं सर्व काही, तुझ्या प्रेमात, माझं जीवन सजलं सर्व काही।

तू आहेस माझ्या अंतरात, छान आणि सर्वात सुंदर, तुझ्या प्रेमात, मन झळकतं सदैव हे अद्भुत संसार। तुझ्याशी जगायला, झालं मला सर्व काही अपार, तुझ्या प्रेमात, माझं हृदय भरलं तुझ्याचं आधार।

तू आहेस माझ्या जीवनात, आधी आणि शेवटी, तुझ्याच्या प्रेमात, मन विलीन झालं सर्व काही। तुझ्या प्रेमात, मला मिळालं सर्व काही, तू आहेस तसंच, माझं प्रेम सर्वात श्रेष्ठ आणि महत्त्वपूर्ण।

Miss You Love Shayari in Marathi

तुझ्याशी वेगळं आहे माझं जीवन, तुझ्याबिना अधूनही होतं होठांचं तिवर, तू दूर असताना दिलं उडतं अश्रू, तुझ्याची आठवण साथ अशी विसरून काही करू शकत नाही. 😔

See also  80+ Thank You Shayari and Images

तू दूर आहेस, तरी माझं दिल केवळ तुझ्यासाठी हसतं, तुझ्याशी भेटताना मन फुलतं सुरवातीचं आसतं, आजही तू दूर असताना मनात तुझ्यावरचं अधिक आवाज असतं, आठवण तुझ्याशी ही सगळी नातं सांभाळून ठेवतं. ❤️

तुझ्याशी वेगळं आहे एक जग, तुझ्याबिना माझं जीवन कसं काही महत्वाचं, तू जगताना दूर असताना दिलं भरतं, तुझ्याची आठवण साथ अशी, हे आजही अवाज देतं. 😢

Miss You Love Shayari in Marathi

तू नसताना जीवन विनंतीलं एक खंड, तुझ्याच्या बिना असताना जीवन आसावं शून्य, तू आठवताना अश्रूंची फुलावी जमली, तुझ्याच्या बिना असताना दिलं म्हणून भरली. 😞

तू आजही दूर असताना मनात तुझ्याची आठवण अजून राहते, तुझ्याशी भेटताना हृदय धडकतं हसते, आठवण तुझ्याशी साथ ही आपल्याला अजूनही अधिक मिलतं, तुझ्याची आठवण सांगते हे मन कसं भरतं. ❤️

तू दूर असताना जीवन कसं चालतं, तुझ्याबिना जीवन म्हणजे एक सुखाचं संगणक, तू नसतोस का माझ्या जीवनात, तुझ्याशी भेटताना मनात होतं आनंदचं बात. 😔

तुझ्याशी भेटताना मनात उठतं आणि हासतं, तू नसतोस का तुझ्याशी वेगळं कसं जगातं, आजही तू दूर असताना मनात अश्रू भरतं, तुझ्याची आठवण आजही निरंतर आणि अधिक उत्साहित करतं. 😢

तू आठवतोस काय, मनातलं हृदय, तुझ्याबिना आजही होतं संताप, तू नसतोस का, तू दूर असतोस का, तुझ्याशी भेटताना आजही मनात होतं साथ. 😢

Love Shayari in Marathi for Boyfriend

तुझ्या प्रेमात जगायला, होतं माझं सगळं सार, तू आहेस माझ्या जीवनात, तुझ्याबिना करू नकोस बेसुमार।

तू आहेस तसंच, माझ्या जीवनाचा उजाळा, तुझ्याच्या प्रेमात, मन भरलं सुखाच्या वाटेला।

तुझ्याच्या प्रेमात झालं, मला संपूर्ण दिवस भर, तू आहेस माझ्या दिलाचा आणि आत्मा किती प्रिय खर।

तुझ्याच्या प्रेमात, मन विलीन होतं सदैव, तू आहेस माझ्या जीवनात, सुखाचं अद्वितीय राहील सर्वदैव।

See also  200+ Heart Touching Love Messages For Your Sweetheart

तुझ्याच्या प्रेमात, झालं मला सर्व काही मिळालं, तू आहेस माझ्या जीवनात, सुखाची भरपूर केली तुझ्याची प्रेमाने माळ।

तुझ्याच्या प्रेमात, झालं मला अत्यंत आनंदित, तू आहेस माझ्या जीवनात, जीवनाचं सर्वात महत्त्वपूर्ण गहणं साथ।

तुझ्याच्या प्रेमात, झालं मला संपूर्ण जग, तू आहेस माझ्या जीवनात, सर्वात महत्त्वाचं खास।

तू आहेस माझ्या जीवनात, अत्यंत प्रिय, तुझ्याच्या प्रेमात, झालं मला संपूर्ण जगाचं स्वर।

तुझ्याच्या प्रेमात, झालं मला अत्यंत संतोष, तू आहेस माझ्या जीवनात, सर्वांत सुंदर आणि महत्त्वाचं अद्भुत विश्वास।

तुझ्याच्या प्रेमात, झालं मला संपूर्ण दिवस खास, तू आहेस माझ्या जीवनात, सर्वात महत्त्वाचं आणि निरोप अत्यंत सांगतं।

Love Shayari in Marathi for Girlfriend

तू आहेस माझ्या जीवनात विश्वासाचं, तुझ्याशी जगणं माझं संतोषाचं। तुझ्याच्या प्रेमात, मन होतं सुखाचं आवाज, तू आहेस माझ्या जीवनात सर्वात महत्त्वाचं अद्भुत त्याज।

तू आहेस तसंच माझं साक्षात्कार, तुझ्याशी वेगळं माझं अनुभव असंतोषी परिणाम। तुझ्याच्या प्रेमात मन होतं सर्वांत संतोषी, तू आहेस माझ्या जीवनात सर्वात आनंदी।

Love Shayari in Marathi for Girlfriend

तुझ्याच्या प्रेमात, मन होतं सजलं सर्व, तू आहेस माझ्या जीवनात, हास्य आणि आनंदाचं वर्तमान। तुझ्याशी जगायला, झालं मला सर्व काही अधिक महत्त्वपूर्ण, तू आहेस माझ्या जीवनात सर्वात आणि निरोप अत्यंत आनंदी आणि महत्त्वाचं अद्भुत।

तू आहेस माझ्या जीवनात अत्यंत प्रिय, तुझ्याच्या प्रेमात, झालं मला सर्व काही अपार। तुझ्याशी जगायला, होतं मला संपूर्ण सुख, तू आहेस माझ्या जीवनात सर्वात आणि निरोप अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संपूर्ण आनंदाचं अद्भुत।

तू आहेस माझ्या जीवनात, सर्वांत विशेष, तुझ्याच्या प्रेमात, मन होतं सर्वांत संतोषी। तुझ्याशी जगायला, झालं मला संपूर्ण आणि अपार आनंद, तू आहेस माझ्या जीवनात सर्वात आणि निरोप अत्यंत महत्त्वाचं आणि संपूर्ण आनंदाचं अद्भुत आणि विशेष।

Leave a Comment