60+ Best Good Night Messages Marathi

Last modified
60+ Best Good Night Messages Marathi

Good Night Messages Marathi: Browse our selection of heartfelt and loving good night messages in Marathi to show your loved ones how much you care and love them. These charming messages are meant to make your loved one smile. Whether it’s a sentimental gesture or a sweet wish for a restful sleep, our good night texts are ideal for expressing your emotions in a lovely language Marathi. Select from a range of words, send these messages to show your love, and give your special someone a night remember.

Good Night Messages Marathi

शुभ रात्री! 😴 खुप छान सपने पहा, सुस्त व सुखद झोप घ्या. 🌙✨

तुमच्या चेहऱ्यावर हंभारगार स्माइल आहे, हे नक्कीच तुमच्या सपन्यांमध्ये रंग भरेल! 😊💤

रात्री भर सुखाच्या स्पर्शात राहो, आणि स्वप्नांतले सगळे तुमचे इच्छित स्थान पोहोचावे. 🌌💫

Good Night Messages Marathi

खुप सारे तारे आकाशात चमकत रहो, पण तुमच्या चेहऱ्यावर ही चमक सर्वांगांत वाढत रहो! 🌠😇

चंद्रमा आणि नक्षत्रे तुमच्या सपन्यांमध्ये सुंदरतेचं साकारात्मक अनुभव करू नये. 🌜💖

सुखद रात्री! तुमच्या मनातलं सर्व संकल्प साकारात्मक व्हावं, असं आशा करतोय. 🌃🌈

आजच्या सपन्यांत खूप आनंद घ्या, आणि उदासीनता दूर होवो. 😴✨

शुभ रात्री! सपन्यांमध्ये तुमचं दिलं खुशीसे भरून टाको. 💤😊

तुमचं आजचं दिवस सुंदर व सुखद असावं, याचं इच्छित आहे. शुभ रात्री! 🌙💫

चंद्रमा सजवलंय की, तुमचं चेहरा हसून ताकालंय की. शुभ रात्री! 🌜😄

Good Night Messages Marathi Love

तुमच्या हृदयातलं सुख, मला स्वप्नांतलं तुमचं चेहरा पहायचं आहे. शुभ रात्री, प्रेमी! 💖😴

तुमच्या स्मिताने माझं हृदय सुधारलंय. सपन्यांतलं माझं प्रेम तुमच्यासोबत रहो. 🌙💑

रात्रीचं आकाश तुमच्या प्रेमाने सजवलंय. तुमचं स्वप्न माझं प्रेम भरून घ्या. 😴🌌

Good Night Messages Marathi Love

सुंदर सपन्यांतलं तुमचं संगीत आणि हास्य सदैव माझं मनोमुग्ध करतं. शुभ रात्री, आई लव्ह यू! 💕💤

See also  Beautiful Good Night Quotes and Wishes with Images

तुमच्या साथीसोबत सुरक्षितपणे सोनं, हे माझं आजचं मंगलसूत्र. 😊💤

सोडा किंवा झालं ना, तुमचं प्रेम हे सदैव माझं हृदय लूटतं. शुभ रात्री, माझं आठवणांतलं! 💫💖

रात्रीचं काळं तुमचं चेहरा घेतलं, सपन्यांमध्ये तुमचं प्रेम आणि संगीत सजवलंय. 😴🎶

तुमचं प्रेम हे सगळं आणि तुमच्या सोबत होणं, हे माझं अपनंग. शुभ रात्री, दारलंय! 💏🌙

सपन्यांतलं तुमचं साथ, तुमचं मुख्यमंत्र. शुभ रात्री, प्रिये! 😴💕

तुमचं प्रेम हे माझं जीवन रंगीत करतं. शुभ रात्री, माझं आई लव्ह यू! 💖🌠

Good Night Text Messages Marathi

शुभ रात्री! 😴 खुप चांगली सप्तक घ्या आणि गोड सपनं पहा! 🌙💤

रात्रीस सजवट करा, चांदण्याचं आनंद घ्या, आणि सुखाचं निद्रा पहा. 😊🌟

मनापासून शुभ रात्री! 🌙💫 सुखाचं स्वप्न पहा आणि निद्रा लाभो. 😴

Good Night Text Messages Marathi

रात्रीस गोड काम केलंतर, आणि सुखाचं निद्रा मिळो. 😌💤

तुमचं आजचं दिवस सुंदर असावं, आणि आजचं रात्रीही तोंड सुंदर आहे. 😇🌙💖

रात्रीस स्वप्न साकारात्मक आणि सुखाचं होवो! 😴💭

तुमचं दिवस समृद्धीसाठी धन्यवाद! आणि आजचं रात्री तुमचं हृदय सुखाचं करो. 🌌💕

रात्रीस सुखाचं चांदण्यांमधून सप्तक घ्या. शुभ रात्री! 🌙💤

रात्रीस सुखाचं वेळ घ्या, आणि स्वप्न सजवट करा. 😴🌠

शुभ रात्री! रात्रीस तुमचं मनपसंद सपनं पूर्ण होवो. 😊🌙💤

Good Night Love Messages Marathi

तुमच्याकडून दूर असताना, रात्रं वेळी तुमच्या स्पर्शाचं कमी वाटतं. शुभ रात्री, माझं प्रिय! 😌💑

तुमचं प्रेम माझं जीवन सुंदर बनवतं. आजचं रात्रं तुमचं स्नेह माझं निद्रेचं सौंदर्य बनवतं. 😴💕

रात्रीस सप्तक घ्या, तुमचं चेहरा माझ्या स्वप्नांमध्ये पहायला. तुमचं प्रेम माझ्या हृदयात सदैव राहो. 🌙💘

Good Night Love Messages Marathi

माझं प्रिय, शुभ रात्री! तुमचं साथ माझ्या रात्रीचं सुखद बनवतं. 😴💑

तुमचं प्रेम माझ्याकडून साकारात्मक ऊर्जा मिळतं. शुभ रात्री, माझं आशीर्वाद तुमच्यासाठी! 💖🌌

See also  50+ Best Good Night Images and Messages

रात्रीस सुखाचं स्वप्न पहा, माझं प्रेम! तुमचं साथ हवं असं वाटतं. 😴💏

शुभ रात्री, माझं प्रिय! तुमचं साथ असताना जगाचं सर्व काही चंगलं वाटतं. 💤💕

रात्रीस तुमचं स्नेह माझ्या सपनंमध्ये असो, हे माझं सर्वांगीण इच्छा आहे. 😴💘

शुभ रात्री, माझं प्रिय. तुमचं प्रेम माझ्या जीवनात नविन सांगतं. 💖🌙

Love Good Night Messages Marathi

तुमचं साथ माझं रात्रीस खूप सुखद बनवतं. शुभ रात्री, माझं प्रिय! 😴💖

रात्रीस स्वप्नांमध्ये तुमचं साथ हवं असं, हे माझं सर्वोत्तम इच्छा आहे. 💤💑

तुमचं साथ हवं असं माझं रात्री खूप चांगलं जातं. शुभ रात्री, माझं प्रेम! 😌💘

Love Good Night Messages Marathi

तुमचं प्रेम माझ्याकडून साकारात्मक ऊर्जा मिळतं. रात्रीस सुखाचं स्वप्न पहा. 😴💕

शुभ रात्री, माझं प्रिय! तुमचं साथ हवं असलं तरी निद्रा लाभली पाहिजे. 💤💖

रात्रीस तुमचं स्नेह माझ्या हृदयात सुंदरता घेऊन येतं. शुभ रात्री! 😴🌌

माझं प्रिय, रात्रीस स्वप्न साकारात्मक आणि सुखाचं होवं. शुभ रात्री! 💤💕

शुभ रात्री, माझं प्रेम! तुमचं साथ असताना रात्रीस खूप आनंदी असतं. 😌💏

रात्रीस सुखाचं स्वप्न पहा, माझं प्रिय! तुमचं प्रेम माझ्या जीवनात नविन सांगतं. 😴💘

शुभ रात्री, माझं प्रिय. तुमचं प्रेम माझ्या जीवनात संपूर्ण सुख आणि समृद्धी घेऊन येतं. 💖🌙

GN Msg Marathi

शुभ रात्री! 😴 चांदण्यांचं आकाश तुमचं चेहरा सुंदर घेतलं तरी नका?

रात्रीस स्वप्न सजवट करा, आणि तुमचं हृदय सुखाचं राहो. 💤💖

मनापासून शुभ रात्री! 😌 चंद्रमा तुमचं स्नेह माझ्या हृदयात चमकतं.

GN Msg Marathi

रात्रीस स्वप्नांमध्ये मिळवा, आणि नका विसरूचं माझं प्रेम. 😴💕

शुभ रात्री, स्वप्नांत तुमचं साथ हवं असं. 💤💑

रात्रीस सप्तक घ्या, चांदण्यांमध्ये तुमचं चेहरा अशी बनवा. 🌙💘

तुमचं साथ हवं असलं तरी निद्रा मिळवा. शुभ रात्री! 😴💖

रात्रीस सुखाचं स्वप्न पहा, तुमचं प्रेम माझ्याकडून. 😌💏

See also  Funny Good Night Messages for Friends in English

शुभ रात्री, आपलं स्नेह माझ्या जीवनात सुखद बनवतं. 💤💕

माझं प्रिय, शुभ रात्री! तुमचं साथ हवं असलं तरी सप्तक घेऊन जा. 🌌💤

Leave a Comment